Voor wie?

De afgelopen jaren is er onder Soundfulness klankwerkers behoefte gegroeid zich te verenigen en hebben dat gedaan onder de naam “Vakgroep” met teams voor verschillende aandachtvlakken in de maatschappij, educatie, ondernemingen, persoonlijke ontwikkeling, wellness en de zorg.

Dit jaar zijn we tot het voortschrijdende inzicht gekomen dat deze vorm geen rechtsgrond heeft, we zijn geen rechtspersoon.

Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.

Daarom hebben we besloten een vereniging op te richten, wat wel een rechtspersoon is. Deze oprichting is nog in volle gang met statuten maken en huishoudelijk reglement, maar in de tussentijd stellen we jullie ervan op de hoogte dat we daarmee bezig zijn.

“Voor en door Klankwerkers” is voorgesteld als slogan op de website, die op facebook “Klankwerk Nederland” naast een logo al een beetje gezicht krijgt.