Klankdag De 5 Ritmes klanken

Klankdag De 5 Ritmes klanken

19 augustus 2018 Gorkum – Workshopgever Maarten de Vries

De verschillende ritmes: vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stil vormen samen een golfbeweging. Ze nodigen je uit om in beweging te komen, te luisteren naar je lichaam en je natuurlijke stroom en expressie te (her)ontdekken. Ieder ritme biedt ruimte en structuur, waarin je zoekt naar je eigen unieke expressie en beweging. Elk ritme biedt een veelheid van mogelijkheden en uitdaging.  De ritmes maken patronen zichtbaar en helpen je hierom te glimlachen.  Als de oefening zich verdiept, kun je onbekende gebieden in jezelf herkennen.

De ritmes bieden je de mogelijkheid om terug te keren naar je natuurlijke levendigheid, want wat vastzit en niet ademt stagneert, wat beweegt en ademt kan groeien en zich ontplooien.

De 5 Ritmes helpen je om vrijheid te vinden in je beweging, je zelfhelende vermogens aan te spreken en je bewustzijn te verhogen. Het is een expressieve, plezierige, meditatieve en transformerende manier om in contact te komen met jouw innerlijke drijfveren.

Iedereen kan de 5 Ritmes klanken\dansen en je doet het altijd goed. Het nodigt uit en ondersteunt je.  Laat je raken om daarmee ‘bewogen te worden’ naar beweging in je klankmaken.

Door de 5 Ritmes is een toegangspoort tot jezelf dieper leren kennen en een liefdevolle uitnodiging om te worden wie je bent.  Communiceren zonder woorden, vanuit je lichaam; het belangrijkste kompas dat je hebt.

Klank begeleidt en ondersteunt om van je klank “werk” te maken.

Beweging door verschillende lagen van je lichaam: je fysieke lijf,  je emotionele lijf, je reflecterende lijf,  je ziel  je spirit.

Elk ritme biedt een aparte klankreis door je lichaam, laat het een ontdekkingstocht van energie, stemming, kleur, emotie worden.

Het verkennen en onderzoeken groeit uit tot jouw unieke klankuitvoering, waarbij je lijf en leden losser worden, je gevoelens gaan stromen, obstakels lossen op en er ruimte komt voor je oorspronkelijke levensenergie en je eigen unieke creativiteit in verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

De klanktrilling is het medicijn, de meditatie en de metafoor.  Samen schillen we, pellen we, leggen we maskers af, klanken we tot de belangrijkheid van ons ‘ik’ verdwijnt …

We verbinden ons, scherpen ons instinct en intuïtie, leren van onze agressiviteit, kwetsbaarheid, emoties en angsten, onze stille gronden, onze hoogte- en dieptepunten en leren deze creatief te uiten in klank.  We kunnen ons verbinden met alles wat leeft.

Vloeiend: Laat het vloeiende ritme golven in zacht ronde bewegingen, open je voor de impulsen vanuit je lijf.

Staccato: Vraagt om helderheid en duidelijkheid die zichtbaar wordt in de vorm. Hoeken, lijnen, duidelijke bewegingen pulseren door je klanklichaam.

Chaos: Waar controle zijn macht verliest en je niets anders kunt doen dan je vol overgave aanbieden aan de klank\dans. En dan: je armen spreiden zich, je borst opent en je blik verruimt.

Het lyrische ritme leidt je naar licht. Een vederlichte dans.

Stilte met klanken die tenslotte rust vinden in de verstilde bewegingen op je klankinstrument, in volle acceptatie van wie je bent.

 

Terugblik op de workshop dag.

De ervaringen van de deelnemers laten zich bijna niet verwoorden, elke deelnemer was zo veel rijker geworden in beleven van zijn eigen klank, klankmaken en klank van een ander en met een ander.

De mooiste waren de CHAOS en de STILTE in mijn beleving(Maarten)

Wellicht goed om deze workshop een keer te herhalen, denk er maar eens over na!

Leave a Comment: