Vaklidmaatschap

  • Wat krijg je voor je lidmaatschap? 
Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
  • Eigen pagina op de website van Klankwerk Nederland en een link naar je eigen website.
  • Gratis deelname aan workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten (of ledendagen) 
PR voor je eigen activiteiten via onze website  en 4x per jaar onze nieuwsbrief
. Contributie bedraagt € 110,– per jaar.

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van Klankwerk Nederland via secretaris@klankwerknederland.nl